Hashtag l* gì?
Hashtag l* thẻ bắt đầu bằng # chứa một từ hoặc cụm từ đứng trước, đóng vai trò giúp l*m cho nội dung có thể được truy c*p trong các tìm kiếm trên nền tảng v* tiếp c*n nhiều người hơn một cách hiệu quả.
Khái niệm cần nhớ về Hashtag
+ Luôn bắt đầu bằng # v* chữ được viết liền nhau, không s* dụng dấu cách, dấu câu hoặc ký hiệu.
+ Bạn có thể đặt các thẻ bắt đầu bằng # n*y ở bất kỳ đâu trong các b*i đăng trên mạng xã hội của mình
+ Luôn để t*i khoản ở chế độ công khai. Những thẻ hashtag liên kết các b*i viết công khai từ tất cả người dùng khác nhau v*o một luồng duy nhất
+ Các thẻ tag tốt nhất có cần đáp ứng độ ngắn v* dễ nhớ.
+ Không nên s* dụng quá nhiều hashtag. Nó thực sự trông rất spam.