Khuyến mãi Kingfun tháng 6: Thýởng th*nh viên mới 10.000 King

Chýõng trình khuyến mãi áp dụng cho 1000 th*nh viên mới đăng ký trong thời gian từ ng*y 1/6/2022 – 30/6/2022.

Ngýời chõi ðãng ký hợp lệ khi có k*ch hoạt số điện thoại sẽ được nh*n giftcode hoặc credit trị giá 10.000 King v* 5 vòng quay miễn ph* tại trò chõi Tây Du Ký.

Ngo*i ra, ngýời chõi mới g*i tiền lần đầu v*o t*i khoản sẽ có cõ hội nh*n thýởng thêm 10% tổng tiền nạp tối đa 300.000 King. Để nh*n thýởng, ngýời chõi liên hệ livechat.

1/ Thần đoán T*i xỉu tháng 6

11

Khuyến mãi áp dụng cho mọi th*nh viên Kingfun tham gia chõi mỗi ng*y trong tháng, bắt đầu từ ng*y 01/6/2022 – 30/6/2022.

TOP 10 ngýời chõi có chuỗi các ván thắng liên tiếp sẽ được thýởng KING trực tiếp v*o t*i khoản trên cổng game Kingfun mỗi ng*y.

Chi tiết giải thýởng nhý sau:

Top 1: 5 triệu King

Top 2: 3 triệu King

Top 3: 2 triệu King

Top 4: 1 triệu King

Top 5 – 10: Mỗi giải 500.000 King

Đi
ều kiện để tham gia nh*n thýởng, ngýời chõi cần có các ván cýợc tối thiểu 10.000 King v* 1 ván cýợc 50.000 King.
2/ Khuyến mãi Kingfun tháng 6: Th
ýởng mỗi ng*y 1
12

Với mong muốn mang
đến cho ngýời chõi sự trải nghiệm thú vị hõn trong từng sản phẩm. Kingfun mở ra nhiều cõ hội nh*n thýởng hõn cho từng khách h*ng thông qua sự kiện THÝỞNG MỖI NGÀY.
Khuyến mãi áp dụng từ 00:01
đến 23:59 trong ng*y bắt đầu từ 1/6/2022 – 30/6/2022. Mỗi ng*y có 50 t*i khoản cho mỗi deal.
Ng
ýời chõi tham gia nh*n thýởng bằng cách ho*n th*nh yêu cầu của Deal được chọn trýớc khi nhấn Nh*n Thýởng.
Chi tiết từng Deal nh
ý sau:
Deal thý
ởng
Ch
õi minigame nh*n 50.000 King
Xóc
đĩa ăn liền 100.000 King
Ch
õi slot game nh*n 200.000 King
Yêu cầu nạp tiền trong ng*y

500.000 King

2.000.000 King

5.000.000 King

Trò ch
õi yêu cầu
Cao thấp,
Đ*o v*ng, Vòng quay may mắn, Kim cýõng, Mini Poker
Xóc ðĩa, B
ầu cua cá
Kỷ b
ăng h*, Săn cá m*p, Thủy h*, Starwar, Chúa Nhẫn, Võ hiệp, Hoa quả
Tổng c
ýợc
200.000 King

10.000.000 King

20.000.000 King

3/ Khuyến mãi Kingfun tháng 6: Th
ýởng mỗi ng*y 2
12

Ng
ýời chõi tham gia v* l*m nhiệm vụ bằng cách ho*n th*nh yêu cầu của nhiệm vụ trong Deal được chọn trýớc khi Nhấn " Ho*n Th*nh", thời gian: Tất cả các ng*y thứ 7, chủ nh*t trong tháng 6/2022. Deal xuất hiện random v* kết thúc ở 23:59 trong ng*y.
Một t*i khoản có thể tham gia nhiều deal trong 1 ng*y. Th*nh viên phải ho*n th*nh tất cả nhiệm vụ của deal
đã chọn trýớc đó mới có thể tham gia deal tiếp theo. Chi tiết cho từng deal nhý sau:
Yêu c
ầu
Nhiệm vụ 1

Nhiệm vụ 2

Nhiệm vụ 3

DEAL 1: TIÊU NGỌC

Game áp dụng

Xóc
đĩa
Xóc đĩa

Xóc đĩa

N
ạp
2 triệu

5 triệu

20 triệu

Tổng c
ýợc
3 triệu

10 triệu

40 triệu

Th
ýởng
20.000

100.000

200.000

DEAL 2: HỔ PHÁCH

Game áp dụng

Minigame, trừ T*i Xỉu

Đá quý, V
òng quay may mắn
Cao thấp, Mini Poker

Nạp

2 triệu

20 triệu

30 triệu

Tổng c
ýợc
10 triệu

40 triệu

60 triệu

Th
ýởng
50.000

200.000

300.000

DEAL 3: NGỌC TỦY

Game áp dụng

Slot việt

Thủy h*, Kỷ b
ăng h*, Săn cá m*p
Starwar, Võ hiệp, Chúa nhẫn, Hoa quả

Nạp

10 triệu

20 triệu

50 triệu

Tổng c
ýợc
40 triệu

60 triệu

400 triệu

Th
ýởng
100.000

200.000

500.000

4/ Khuyến mãi Kingfun tháng 6: Giải
đấu slot quốc tế
6

Th*nh viên chiến thắng l* th*nh viên
đạt được số điểm cao nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
Đi
ểm số được t*nh nhý sau: Ðiểm số = (số tiền thắng (quy đổi bằng USD) trong suốt giải đấu) / (số tiền đặt cýợc (quy đổi bằng USD) trong giải đấu) * 1000.
Giải
đấu diễn ra h*ng tuần bắt đầu v*o mỗi Thứ 5 kết thúc v*o Thứ 5 tuần kế tiếp từ 05: ng*y 5/5/2022 đến 04:59 ng*y 23/6/2022. Nhý v*y có tất cả 7 giải đấu được tổ chức.
Chi tiết số tiền th
ýởng týõng ứng với số điểm xếp thứ hạng:
C
ÝỢC TỐI THIỂU: 5.000 VND
Hạng

Tiền th
ýởng/ Giải
1

23.000.000

2

16.100.000

3

6.900.000

4 – 5

2.300.000

6 – 20

1.840.000

21 – 80

1.150.000

81 – 200

690.000

201 – 700

230.000

701 – 2500

115.000

Tổng Th
ýởng
552.000.000

6/ Th
ýởng mýa tiền mặt khuyến mãi Kingfun tháng 6: Thýởng lên đến 600 triệu
Tiền th
ýởng thắng sẽ được t*nh dựa trên số tiền đặt cýợc nhân với cấp số nhân bạn thắng. Số tiền đặt cýợc tối đa để nh*n tiền thýởng l* 115.000 VNĐ.
Gi
ải đấu diễn ra h*ng tuần bắt đầu v*o mỗi Thứ 5 kết thúc v*o Thứ 5 tuần kế tiếp từ 05: ng*y 5/5/2022 đến 04:59 ng*y 23/6/2022. Nhý v*y có tất cả 7 giải đấu được tổ chức.
Chi tiết giải th
ýởng nhý sau:
S
ố Giải Thýởng
X giá trị th
ýởng
Tiền th
ýởng
1

X1000

20.700.000

2

X500

10.350.000

3

X150

3.105.000

4

X100

2.070.000

10

X80

1.656.000

20

X30

621.000

80

X20

414.000

280

X15

310.500

800

X10

207.000

2300

X5

103.500

Tổng th
ýởng
598.000.000

7/ Ho*n trả thua xổ số 7% lên
đến 2 triệu mỗi tuần
3

Ch
ýõng trình khuyến mãi diễn ra từ 30/5/2022 – 3/7/2022, áp dụng cho mọi th*nh viên Kingfun tham gia chõi xổ số.
Ng
ýời chõi sđược nh*n ho*n trả 7% trên tổng tiền thua mỗi tuần khi có tiền nạp trong tuần tối thiểu từ 300.000 King.
Sau mỗi tuần, tiền th
ýởng ho*n trả sẽ được cộng trực tiếp v*o t*i khoản của ngýời chõi trong vòng 24 – 48h.
8/ Th
ýởng vòng quay miễn ph* mỗi tuần tại Kingslot
Kingslot_1800x1800

Từ 00:01 ng*y 30/5/2022
đến 23:59 ng*y 3/7/2022, tham gia chõi các trò chõi của nh* cung ứng Kingslot, ngýời chõi sđược nh*n số vòng quay miễn ph* mỗi tuần. 
Số vòng quay miễn ph* nh*n
được dựa trên tổng cýợc tại 5 TRÒ CHÕI KINGSLOT: Lucky poker, Avengers, 777 bigwin, tây du ký v* liên minh huyền thoại. 
Chi tiết tổng c
ýợc týõng ứng số vòng quay nhý sau:
T
ừ 20 triệu đến 49.999.999 King: Nh*n 20 vòng quay miễn ph*
Từ 50 triệu
đến 99.999.999 King: Nh*n 40 vòng quay
Từ 100 triệu trở lên: Nh*n 100 vòng quay

Đ
ể tham gia nh*n thýởng, ngýời chõi v*o mục sự kiện tìm đúng khuyến mãi nhấn =>> THAM GIA NGAY.