Khái niệm về mạ Crom
Mạ crom l* quá trình s* dụng crom v* hóa chất xi mạ của crom như axit cromic để hình th*nh một lớp oxit crom (gọi l* lớp mạ crom) để gia tăng độ bền cho bề mặt kim loại. Bất kể l* trong môi trường xâm thực n*o (kh* quyển, môi trường axit, môi trường kiềm,…) lớp mạ crom cũng vô cùng bền bỉ.
Đặc điểm của mạ Crom
Đặc điểm lớp xi mạ crom l* có m*u sáng bạc, ánh xanh, cứng có bền cao. Lớp mạ crom bền hóa học, bề mặt sáng bóng phản xạ ánh sáng tốt,bền m*i mòn nên được ứng dụng rông rãi để tạo lớp bảo vệ bổ sung trong kỹ nghệ mạ cho công nghiệp chế tạo
Công dụng v* phạm vi s* dụng của lớp mạ Crom:
  • Tăng cơ t*nh cho bề mặt chi tiết
  • Tăng độ chịu m*i mòn cơ học
  • Ứng dụng để mạ lên các chi tiết máy, Khuôn đúc thủy tinh, khuôn nhựa, khuôn cao su
  • Mạ các dụng cụ ch*nh xác l*m tăng tuổi thọ lên gấp 5 đến 10 lần
  • Mạ các chi tiết ở điều kiện nhiệt độ cao như ống hơi, vòng găng động cơ đốt trong
  • Mạ phục hồi các chi tiết bị m*i mòn v* hết thời hạn s* dụng, rất th*ch hợp với các chi tiết đã qua tôi luyện, các chi tiết cần bề mặt có độ cứng cao
  • Ngo*i ra, mạ Chrome còn dùng để trang tr* lên các bề mặt cần bóng đẹp, ...
  • Mạ bảo vệ lên các bề mặt chi tiết